Dzisiaj mamy 8 kwietnia 2020 (99 dzień roku). Imieniny Dionizego i Januarego
ROK DUSZPASTERSKI 2019/20
Wielka tajemnica wiary
 
NAJNOWSZE INFORMACJE - aktualizujemy nawet kilka razy dziennie!!!

SPIS TREŚCI

1. EUCHARYSTIA w czasie pandemii:

a) dyspensa od obowiązku udziału w niedzielnej Eucharystii do 12 kwietnia br. (z Wielkanocą włącznie) i jej skutki;

b) liczebność na Mszach św. do 11 kwietnia;

c) kryteria udziału we Mszy św.;

d) higiena w zgromadzeniu liturgicznym;

e) przyjmowanie Komunii św. na rękę;

f) znaczenie posłuszeństwa władzom państwowym i kościelnym;

g) polecane transmisje Mszy św. i liturgii.

2. PARAFIALNE REKOLEKCJE INTERNETOWE z o. prof. Jackiem Salijem OP (dla dorosłych i młodzieży)

3. SPOWIEDŹ w Wielkim Tygodniu

4. TRIDUUM PASCHALNE - liturgia

5. "ŚWIĘCONKA" czyli błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny

6. Pierwsza Komunia św. i Bierzmowanie

7. Sprawy kancelaryjne

8. Ofiary na parafię

9. Pomoc dla seniorów

 

=================================

 

1. EUCHARYSTIA w czasie pandemii:

 

a) dyspensa od obowiązku udziału w niedzielnej Eucharystii do 12 kwietnia br. (z Wielkanocą włącznie) i jej skutki

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia i życia, udzielam (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 12 kwietnia br. włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Na ten sam okres czasu zawieszam odprawianie w kościołach archidiecezji łódzkiej nabożeństw pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Zali. Zachęcam wiernych, by te formy modlitwy podjęli indywidulanie w swoich domach lub prywatnie w kościołach.

 

+ Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

b) liczebność na Mszach św. do 11 kwietnia br.

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i kościelnych we Mszy świętej może uczestniczyć MAX. DO 5 OSÓB!!!

 

c) kryteria udziału we Mszy św.

* W Eucharystii biorą udział jedynie ci, którzy zamówili intencję mszalną na daną godzinę (max. 5 osób).

* W środowej Mszy świętej zbiorowej o godz. 18:00 może uczestniczyć tylko JEDNA osoba do każdej z zamówionych intencji.

 

d) higiena w zgromadzeniu liturgicznym

Za ławkami ustawiony jest dozownik z płynem dezynfekującym do rąk. Prosimy o korzystanie z niego po przyjściu do kościoła i niedotykanie później przedmiotów.

 

e) przyjmowanie Komunii św. na rękę

Trzymamy otwarte dłonie, układając lewą na prawej (na kształt krzyża), czyniąc w ten sposób tron dla naszego Pana. Gdy kapłan położy Komunię Św. na otwartej LEWEJ dłoni, w jego obecności palcami prawej ręki sami przenosimy Komunię św. do ust i dopiero wtedy można odejść. Nie można spożywać Komunii św. w drodze na swoje miejsce bądź wynosić Jej do ławki. Osoby, które pomimo wskazań Księdza Arcybiskupa chcą przyjąć Ją tradycyjnie do ust, mogą to uczynić na samym końcu obrzędu.

 

f) znaczenie posłuszeństwa władzom państwowym i kościelnym

Pamiętajmy, że w życiu wiary bardzo istotna jest cnota posłuszeństwa pasterzom. Katolik jest także zobowiązany w sumieniu do przestrzegania godziwego prawa stanowionego (w tym: max. 5 osób na Mszy św. - w trosce o zdrowie i życie własne oraz innych ludzi - kwestia V Przykazania Bożego). PROSIMY: ZOSTAŃCIE W DOMACH!!!

 

Dla nieprzekonanych - mądry artykuł:

https://legnica.gosc.pl/doc/6231232.Otworzcie-koscioly-a-zacznie-sie-placz

 

g) polecane transmisje Mszy św. i nabożeństw

Tym razem zapraszamy do "duchowego pielgrzymowania" do Kolegiaty pw. Św. Mikołaja w Wolborzu (rodzinnej parafii Arcybiskupa Władysława Ziółka):

https://worldcam.live/pl/webcam/parafiawolborz

lub: https://youtu.be/NTFcUnD8JOQ

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE - godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE - godz. 6:30, 7:00, 18:00

GORZKIE ŻALE - niedziela, godz. 19:00

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE - codziennie, godz. 20:30

 

2. PARAFIALNE REKOLEKCJE INTERNETOWE z o. Jackiem Salijem OP (dla dorosłych i młodzieży)

Tradycyjnie w naszej parafii w Niedzielę Palmową rozpoczynalibyśmy rekolekcje wielkopostne, które potrwałyby do Wielkiej Środy. W tym roku proponujemy treści, których indywidualne rozważanie w domach niech nas połączy, wzbudzając w nas poczucie wspólnoty i przyczyniając się do pogłębienia naszego życia duchowego.

Zapraszamy do odsłuchania i rozważenia nauk o. prof. Jacka Salija OP, słynnego rekolekcjonisty, kaznodziei, specjalisty w zakresie teologii dogamtycznej.

Poniżej zamieszczamy program rekolekcji i linki do nagrań filmowych z zapisem konferencji.

 

DZIEŃ I (Niedziela Palmowa)

Weź udział we Mszy Świętej poprzez transmisję radiową, telewizyjną bądź internetową i rozważ odczytywany opis Męki Pańskiej.

 

DZIEŃ II (Wielki Poniedziałek)

Temat: Modlitwa

https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/videos/140337277414152/

 

DZIEŃ III (Wielki Wtorek)

Temat: Sakrament pokuty

https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/videos/2617689048473721/

 

DZIEŃ IV (Wielka Środa)

Temat: Dlaczego kocham Kościół?

https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/videos/831955090635630/

 

3. SPOWIEDŹ w Wielkim Tygodniu

Poniedziałek - od 17:00 do 17:30

Wtorek - od 17:00 do 17:30

Środa - od 17:00 do 17:30

Wielki Czwartek - od 17:30 do 18:00

Wielki Piątek - od 17:30 do 18:00

Wielka Sobota - od 18:30 do 19:00

 

4. TRIDUUM PASCHALNE - liturgia

Wielki Czwartek - godz. 18:00

Wielki Piątek - godz. 18:00

Wigilia Paschalna - sobota, godz. 19:00

* W Wielki Czwartek i Wigilii Paschalnej może uczestniczyć JEDNA osoba do każdej z zamówionych intencji.

* Liczebność zgromadzenia liturgicznego każdego dnia przez całe Triduum Paschalne to MAX. TYLKO 5 OSÓB!!!

Zapraszamy do uczestnictwa poprzez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe.

* BARDZO PROSIMY: ZOSTAŃCIE W DOMACH!!!

 

5. "ŚWIĘCONKA" czyli błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny

W tym roku rezygnujmy z obrzędu błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych w formie publicznej. Obrzęd ten zastępuje błogosławieństwo posiłku dokonane w domu przed śniadaniem wielkanocnym.

bp Ireneusz Pękalski

Wikariusz Generalny

 

Tekst poniższego obrzędu możesz otworzyć w formacie PDF i wydrukować. Plik jest dostępny na dole tego wpisu pod ostatnim (dziewiątym) punktem ogłoszeń.

WYDRUKOWANE TEKSTY można bezpłatnie pobrać w ciągu dnia z przedsionka kościoła.

 

OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTW POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY

(błogosławi jeden z domowników, np. ojciec rodziny)

 

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie. Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

(Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy)

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.
Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

Nie poświęcamy pokarmów wodą święconą.

 

6. Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity dotyczące I Komunii świętych i sakramentu Bierzmowania

 

W związku z panującym stanem epidemii postanawiam:

  1. terminy I Komunii świętej w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia; wcześniej możliwe jest organizowanie I Komunii świętej dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny (przy przestrzeganiu limitu 5 uczestników liturgii). Do Księdza Proboszcza i Rodziców należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia;
  2. zaległe terminy bierzmowania – po ustaniu epidemii – należy ustalić z Księżmi Biskupami

+ Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

TERMIN I KOMUNII ŚWIĘTEJ W NASZEJ PARAFII: 20.09.2020 r. (niedziela), godz. 10:30.

Termin ten jest ustalony na dzień dzisiejszy. Możliwe jest także posłanie dziecka do I Komunii św. w maju bądź czerwcu na zasadach podanych przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego (pkt 1).

 

7. Sprawy kancelaryjne

Sprawy kancelaryjne, w których nie ma potrzeby osobistej wizyty (np. zapytania o wolny termin intencji mszalnych)należy załatwiać telefonicznie pod numerem (42) 226 47 77 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-10:00 i 16:00-17:30.

 

8. ​ Ofiary na parafię

Składamy podziękowanie wszystkim, którzy w tym czasie pamiętają o potrzebach materialnych parafii i składają ofiary na nasze konto parafialne. SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!

Dane konta parafialnego:

Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej Pabianice

Nr konta: 71 1020 3437 0000 1202 0014 9997

 

9. KROMKA CHLEBA DLA SĄSIADA - pomóż seniorom w czasie epidemii koronowirusa

Seniorzy są grupą społeczną szczególnie zagrożoną w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Jednym z problemów, z jakimi muszą się mierzyć, są trudności w zaopatrzeniu, zwłaszcza w żywność i leki. Caritas serdecznie zaprasza do włączenia się do akcji „Kromka chleba dla sąsiada”, która pomoże zaradzić tym trudnościom.

Nasza parafia również przyłącza się do tej akcji. Potrzebujesz pomocy (np. aby ktoś zrobił Ci zakupy)? Zadzwoń: (42) 226 47 77.

 

 

 

 

OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTW POKARMÓW.pdf
Drukuj...
dodane przez: ks. Rafał Wójcik
ostatnia modyfikacja: 05.04.2020 10:42
bezpośredni link: http://trojca.info.pl/d/995
 
INFORMACJE PRAKTYCZNE

Sieć wolontariatu kryzysowego

Biuro Wolontariatu Caritas w Łodzi buduje sieć wolontariatu kryzysowego, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego dla ludzi starszych i chorych, będących w grupie ryzyka zakażenia. Zachęcamy osoby dorosłe, zdrowe, które dysponują czasem, by włączyły się w pomoc osobom potrzebującym, robiąc dla nich podstawowe zakupy żywności czy leków.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 42 632 24 20, od poniedziałku do środy, w godz. 13:00 – 17:00, w czwartek i piątek, w godz. 9:00 – 13:00, bądź mailowo: biurowolontariatu@toya.net.pl

 

 

 

Drukuj...
dodane przez: ks. Rafał Wójcik
ostatnia modyfikacja: 03.04.2020 20:09
bezpośredni link: http://trojca.info.pl/d/994
 
PAMIĘTAMY O WAS...

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia,

Drodzy Parafianie i sympatycy naszej Wspólnoty,

zapewniamy Was w tym trudnym czasie o naszej szczególnej modlitewnej pamięci, serdecznie Was pozdrawiając i otaczając kapłańskim błogosławieństwem.

Jako kapłani odpowiadamy na wezwanie naszego Księdza Arcybiskupa, abyśmy o godz. 20:30 odmawiali „różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia”. Wraz z Pasterzem Archidiecezji prosimy Was, abyście „w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z pasterzami”.

Życzymy wielu sił i otuchy płynącej z wiary w słowa Zbawiciela, który zapewnia swoich uczniów: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (J 28,20b). Niech naszą dewizą zwłaszcza w tych dniach, kiedy nasza wierność Bogu w mniejszym czy większym stopniu jest poddana próbie, pozostaną słowa psalmisty: Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną (Ps 23,4a).

Trwajmy we wspólnym wołaniu do Boga za wstawiennictwem Matki Najświętszej.

Także i my pokornie polecamy się Waszym modlitwom.

 

Wasi Duszpasterze

 

 

 

Drukuj...
dodane przez: ks. Rafał Wójcik
ostatnia modyfikacja: 21.03.2020 14:03
bezpośredni link: http://trojca.info.pl/d/993
 
CZYTANIA NA DZISIAJ ...
dzisiaj: 08.04.2020

Wielka Środa

czytania: (Iz 50,4-9a); (Ps 69,8-10.21-22.31.33-34); Aklamacja; (Mt 26,14-25);
 
POLECAMY ...
Oficjalna strona Archidiecezji Łódzkiej Nauczanie Ojca Świętego Franciszka Opoka Tygodnik Katolicki Niedziela Tygodnik Katolicki Gość Niedzielny Radio Plus Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016 Katolicka Agencja Informacyjna DEON apostol.pl wiara.pl Tygodnik Katolicki Idziemy Radio Jasna Góra Radio Niepokalanów
 
NA STRONIE ...
odwiedziny dzisiaj: 46
odwiedziny ogółem: 211178
odwiedzający w tej chwili: 3